מס' 1


השתדלו לסלוח בני אדם פוגעים בבני אדם, בני אדם עושים דברים איומים לבני אדם אחרים, לפעמים בכוונת תחילה, לפעמים בשוגג, לפעמים מתוך בורות.  ככה זה היה משחר ההיסטוריה האנושית וכך זה גם כנראה יימשך. כשאנחנו בוחרים לסלוח למישהו שפגע בנו בעבר, אנחנו לא משנים את העבר, לא לזה נועדה הסליחה. כשאנחנו סולחים למישהו שפגע בנו, אנחנו משנים את העתיד.

  • Black Facebook Icon

  054-4998294  lavisegal@gmail.com

WhatsApp.png